דבר ראש הישיבה

 

 

 

אברהם דב בורודיאנסקי

 

בס"ד

 

"יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחת. התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו, אך דרכי הגשמתו רבות ורבגווניות, כריבוי תכונות האדם, וכרבגווניות דרכי חייהם" (רש"ר הירש בראשית פרק כה)

בדבריו אלו מתמצת לנו הרש"ר הירש את משנת החינוך שהייתה נכונה תמיד, אבל בעיקר לדורות שלנו, רבגוונית זו מילה גדולה, אולי גדולה מידי בעוצמה והאמת שהיא מכילה בתוכה, בעולם היהודי ובמיוחד החרדי, הדרך היא בדרך כלל חד גוונית, בשולחן ערוך זה פשוט לנו שמה שכתוב עושים בלי טריקים ובלי שטיקים, בהשקפה זו אולי משתנה במקצת בים מגזר חסידי, ליטאי, וספרדי, אבל גם להם יחד יש חד גווניות בהלך הרוח ורבים הדברים המוסכמים ביניהם.

אם כן נשאלת השאלה האם רש"ר הירש כיוון את דבריו לציבור שאיננו חרדי ברעיונו? בוודאי שלא, הדברים מכוונים ליראי ה' שבתוכם יש גם את הציבור החרדי, אז אם כן איך הדברים עולים בקנה אחד עם המציאות מול משנתו זו?

התשובה מונחת במציאות הקיימת, הציבור החרדי גדל מאוד ומאכלס בתוכו רב גווניות בתתי מגזרים, ושכך הדילמות החינוכיות שמתחדשות חדשות לבקרים הם רבות, לא כל בני הנוער מותאם לכתחילה לעמלה של תורה 24/7, יש את אלו שניסו ולא עלתה בידם, ושם על אם דרך זו ניצב לו לתפארה היכל בית המדרש של ישיבת ברקאי, לתת מענה לכלאו שרוצים להישאר מחוברים לציבור ממנו הם באו אבל בלי סתירה להגשמת דרכו האישית של הנער, תוך הקפדה על צביון היהודי ירא ה' המקפיד על קלה וחמורה.

המודרניזציה, הקידמה, מציבה רף חדש של אפשרויות לצד ניסיונות, אלו לעומת אלו ברא אלוקים, ואנו בצוות הישיבה מצווים לחבק את הנערים הללו, להנחות להם הדרך, לדרבן אותם ללמידה מסיבית וקשה- טוב לגבר כי ישא עול מנעוריו! לחבק אותם בהכרת הארץ, צוות חינוכי ופנימייה לצד צוותי מקצוע מעולים ומסורים,לגלות את התכונות הרדומות בעמקי נפשו ולחנך אותו, ובס"ד "כך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה האנושית והיהודית כאחת"

הורה, תלמיד, אם בחרת בדרך של שילוב תורה ודרך ארץ, אני קורא לך לצאת ולפגוש את מאות בוגרינו, את מאות הורי בוגרינו, לבקר בחיספין הקסומה ולהתרשם מקרוב בפלא המרגש בין עמודי ישיבת ברקאי.

בתפילת שתדריכנו לשלום

אברהם דב בורודיאנסקי

ראש הישיבה

accessibility