הצוות שלנו

הרב אברהם ברודיאנסקיראש הישיבה

תושב רכסים,  נכדו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל,  בוגר ישיבת קול תורה בירושלים. 

 

נתנאל אוחנהמנהל חינוכי

תושב חיספין, בוגר ישיבת חכמת שלמה בירושלים (נויבירט) וישיבת מצפה רמון.

הרב אלחנן בא גדרכז בוגרים

תושב עפולה בוגר ישיבות אור אלחנן ופחד יצחק.

הרב משה אוירבךר"מ

תושב מגדל העמק, בוגר ישיבת בית שמואל.

דוד ויצמן ר"מ

תושב רכסים בוגר ישיבת קול תורה בירושלים

 

accessibility